Товарене и извозване на строителни отпадъци с контейнери -