Свържете се с нас за да научите какви документи са нужни за извозване на вашите отпадъци.

Договори

При сключване на договор за извозване на отпадъци, изкарваме нормативните документи, регламентиращи управлението на отпадъците в Република България и местните разпоредби на Община София.   

За с